Integritetspolicy

Vår webbplatsadress https://rimfors.se.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara exempelvis beställningsnummer och IP-adress om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom stavtillverkningens verksamhet är Fabian Rimfors personuppgiftsansvarig (Fabian Rimfors, Albovägen 32, 273 50 Brösarp).

1. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Uppgifter som samlas in för att hantera en beställning

När du beställer en produkt via Rimfors.se samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning.

  • Identitets- och kontaktuppgifter, som namn, adress och e-postadress.
  • Beställningsuppgifter, som val av färger, stavlängd, gravyr eller andra uppgifter rörande din beställning.
  • Information om dina köp, inklusive vad du köpt och när du köpte det.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss i syfte att hantera kundförhållandet mellan oss. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende eller din beställning.

2. Hur vi använder och lagrar dina uppgifter

Vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av rättsliga grunder, såsom fullgörande av avtalet, eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå vara nödvändig att spara för andra ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis en beställning.

Administration av din beställning

För att kunna leverera de produkter du har beställt av oss (fullgöra avtalet) använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut beställningsbekräftelse och för att ta betalt för de produkter du har beställt, och eventuellt även för att boka leverans av din beställning.

Då stavtillverkningen sker i privat regi används Gigger AB för fakturering och då gäller deras personuppgiftspolicy. Väljer du att få din beställning skickad sker leveransen genom DB Schenker och då gäller deras integritetspolicy.

För att kunna tillhandahålla dig kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor eller synpunkter. Ditt namn och e-post används för att identifiera dig och din beställning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Detta gör vi för att kunna fullgöra avtalet med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att ge dig god service. Vi kan också komma att använda de övriga uppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information

Vi använder inga person- eller kontaktuppgifter för marknadsföring eller e-postutskick.

Utveckling av produkter och service

Vi förbehåller oss rätten att kunna använda de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och service. Detta gör vi för att fullgöra vårt avtal med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att förbättra våra produkter och service.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar.

Lagringstider

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. De enda uppgifter som sparas tills vidare är namn, e-post och telefonnummer tillsammans med informationen om de skidstavar du beställt. Detta för att kunna hjälpa dig som kund vid eventuella framtida reparationer eller reklamationer.

Eftersom skidstavarna tillverkas i privat regi finns inget lagkrav på oss att bokföra eller bevara uppgifter som utgör räkenskapsinformation. Detta lagkrav ligger i detta fall på Gigger AB.

3. Utlämning av personuppgifter

För att kunna fullgöra din beställning eller ditt ärende kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners, exempelvis frågor om skidstavarnas delar. Vi delar enbart personuppgifter med dessa i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till dig och oss, och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga, exempelvis adress för att kunna skicka ersättningsprodukt.

Tjänsteleverantörer

Fakturering sker som tidigare nämnts genom Gigger AB och eventuella leveranser sker genom DB Schenker. För att uppfylla en beställning delar vi dina personuppgifter med dessa två företag. De är även skyldiga enligt lag att skydda dina personuppgifter.

4. Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter men behålla icke-personlig information, och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

I de fall beställd produkt fakturerats via Gigger AB eller skickats via DB Schenker, och du vill återkalla dina samtycken hos dem, måste du kontakta dem.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. I regel handlar det om uppgifterna du lämnat i beställningsformuläret.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål, till exempel din beställning, och inte används för marknadsföring eller direktreklam (de två sistnämnda sysslar vi inte med.)

Cookies

På webbplatsen Rimfors.se används inga cookies och därför behövs ingen cookiepolicy.